Länder i topp... och i botten

Bristle-thighed Curlew såg på premiärresan till Hawii 2012. Foto: Carl-Axel Bauer

AviFaunas artlista döljer en mängd information som kan vara nyttig att ha till hands nästa gång du spelar TP (Trivial Pursuit = värdelöst vetande). Med avsevärd oregelbundenhet kommer vi att presentera lättsam – och samtidigt helt enkelt oundgänglig – information från artlistan.

 

Nedanstående siffror är aktuella i slutet av 2014.

Visste du t.ex. att de tio länder där AviFauna sett flest arter i är:

Ecuador

1227

Indien

917

Bolivia

869

Venezuela

852

Kina

789

Argentina

767

Kenya

750

Uganda

689

Peru

679

Brasilien

659

 

Europa hade placerat sig på tjugotredje plats (466 arter) om vi betraktar det som ett "land".
 

Det finns ytterligare nio länder där AviFauna påträffat 500 arter eller flera, nämligen Costa Rica (655 arter), USA (663), Etiopien (613), Tanzania (610), Australien (610) Sydafrika (604), Indonesien (600), Namibia (535), och Burma (501).

 

De "länder" där AviFauna sett minst antal arter är:

Reunion

17

Mauritius

19

Spetsbergen

40

Österrike

41

Singapore 

52

Hawaii 

54

Azorerna

58

Kap Verde

60

Madeira

62

Nya kaledonien

65

 

Ytmässigt är Antarktis, utan tvekan, det område som har varit mest artfattigt på våra resor: 0,0000035 observerade arter/km2 landareal! Efter fyra resor! Det är ungefär som om AviFaunas artlista för Turkiet skulle uppgå till 2,3 arter. Å andra sidan är ispetrell lättare där än i Turkiet.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin