Vad är Västra Palearktis?

Uttrycken VP, Västpalearktis och Västra Palearktis används ofta i ornitologiska sammanhang om det område där vi bor, "vår del av världen". VP är i sig ingen faunaregion, utan den västra delen av faunaregionen Palearktis (som huvudsakligen omfattar Asien "norr om Himalaya"). Vad – exakt – inbegriper VP?

Västra Palearktis utgörs av:

· Europa (vars sydgräns markeras av den streckade linjen på kartan)

· Madeira, Kanarieöarna och Kap Verdeöarna

· öarna vid Banc d’Arguin (men inte fastlandet innanför)

· Afrika norr om 21°N från och med Kap Blanc till och med Ras Abu Shagara i Sudan, samt hela bergsmassivet Tibesti, d.v.s. söderut till 19°N i Tchad och Libyen

· Mellanöstern österut till och med Irak och östra Turkiet och söder ut till och med Yemen (utom Socotra) och Oman

· länderna runt Kaukasus söder ut till och med Armenien och Azerbajdzjan.

 

Se vidare "Vad är VP?" (Magnus Ullman) i Vår Fågelvärld 1/2003.

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin