Sydamerika

Lamadjur. Anderna, Argentina. Foto: Göran Pettersson
AviFauna har inga utvald samarbetspartner i Sydamerika utan stöttar fågelskyddorganisationer direkt på plats.
Projekt som fått bidrag från AviFauna
Birds of Bolivia
Palkachupa Cotinga och Red-fronted Macaw
 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin