Magnus Ullman, Brantevik

Tel 0706-74 86 36

 
Har lett resor för AviFauna sedan starten 1985, inte minst till Nordafrika, Mellersta Östern och andra delar av Asien. Satt i Regionala rapportkommittén Skåne under några år i början av 1980-talet och därefter i SOF:s Raritetskommitté. Har jobbat heltid med fåglar sedan andra halvan av 1980-talet. Sedan 1985 regelbunden medarbetare i Vår Fågelvärld och senare också numera nedlagda Fågelvännen. Fotograf, föredragshållare, författare. Har sedan 1984 gett ut en rad böcker, senast "Götalands bästa fågellokaler" (2015), se här. Ansvarig för SOF:s hemsida 2006–2009. Tilldelades Gustaf Rudebecks stipendium 1998, SOF:s förtjänstplakett 2004, Studiefrämjandets folkbildningspris 2006 och Erik Rosenbergpriset 2015. Porträtterades i RoadRunner 2/2014.

 

Foto: Houman Jowkar 

 
 

© AviFauna / BirdLife Sverige 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin