Några av de arter vi hoppas se
i Belize och Guatemala

Crested Guan, Great Currasow, Rufous-necked Wood-rail, Magnificent Frigatebird, Sungrebe, Agami Heron, Ocellated Turkey, Jabiru, Orange-breasted Falcon, King Vulture, Yucatan Poorwill, Northern Potoo, Yucatan Nightjar, Black-and-white Owl, Mottled Owl, Yellow-lored (Yucatan) Parrot, Yucatan Woodpecker, Yucatan Flycatcher, Yucatan Jay, Black-throated (Yucatan) Bobwhite, Black catbird, Orange Oriole, Grey-crowned Yellowthroat och Grey-throated Chat
Däggdjur och övrigt. Guatemalavrålapa, spindelapa, näsbjörn, Kinkajou, Ocelot, lamantin, Basilisk och Morelet's Crocodile.

Arguskalkonen har en begränsad utbredning, men ses lätt vid Tikal. Foto: Henry Detwiler
 

© AviFauna / Sveriges Ornitologiska Förening 2011-.

    Ansvarig för innehåll: Göran Pettersson, AviFauna. 
    AviFauna har ställt resegaranti hos Kammarkollegiet.

    Webbplatsen använder cookies. Läs mer om cookies.
    SiteDirect admin