Möt våren i Siljansbygden

Dalarna
6–10 maj 2019
Pris: 12 900 kr
9–12 deltagare

Ola Bondesson

Dagsprogram

Dag 1: Resan startar på Insjöns hotell. Besök på Dragsängarna. Alla nätterna i Insjön.

Dag 2. Vägskälets naturreservat, Ljusbodarnas fäbod och Limsjön. Ugglor vid Siljansnäs.

Dag 3. Hundhagens naturreservat och nattsångare.

Dag 4. Skådning i Siljansbygden.

Dag 5. Dragsängarna. Resan avslutas vid lunchtid.

Ljusbodarnas fäbod är en av de vackra miljöer vi besöker under resan. Foto: Staffan Müller

Skåda i Sveriges fågelartsrikaste landskap! I Dalarna möts de sydsvenska lövskogarna och de nordliga barrskogarna, de sydliga slättområdena och de nordliga fjällområdena. Här finns sjön Siljan och Dalälven. I Dalarna möts Svealand och Norrland och smälter samman i en smältdegel. Ur den kommer ett fågellandskap som bjuder på mer än 190 regelbundet häckande fågelarter. Dalarna bjuder på intensiva och oförglömliga fågelmöten.

Priser och boka din resa

Bokning

Siljansbygden är ett spännande område där sydliga arter möter de från norr. Till exempel finns här såväl kattuggla som slaguggla, gröngöling och gråspett och hasselskogar och växten fjälltolta. I maj i Siljansbygden är det inte bara taigaarternas årstid. Då kompletteras artlistan med många flyttande arter, främst tättingar, som sjunger intensivt i markerna. Vi kommer att få höra bl a rosenfink, härmsångare, grönsångare samt allehanda trastar.

 

Limsjön, i centrala Leksand, är en klassisk fågellokal ett restaureringsarbete av sjön gett en fantastisk påverkan på fågellivet. När vi anländer pågår häckningssäsongen för fullt. På senare år har den kraftfulla pilgrimsfalken och vår största rovfågel, havsörnen, blivit mer frekventa. Ett fågeltorn i varje väderstreck gör området lättskådat!

 

Leksandstrakten är också en kulturhistoriskt intressant bygd med fina radbyar och traditionella fäbodar. I Ljusbodarna får vi inte bara en känsla av fäbodlivet utan dessa oaser i skogslandskapet bjuder också på fina fågelmöten.

 

När vi transporterar oss med bil i skogslandskapet spanar vi efter alla hönsfåglar som finns här. Såväl tjäder som orre och järpe har relativt starka stammar i Leksandsskogarna. Här finns också en bofast population av björn, varg, lo och även järv. Bara känslan av att vistas i deras revir känns stort.

 

AviFaunas Ola Bondesson leder resan tillsammans med lokalguiden Staffan Müller, Leksand. AviFaunas resor i Sverige är mycket populära och det här blir premiärresan till Dalarna.