Östersjöns pärla

Gotland
24 juni – 1 juli 2019

Jim Sundberg

Dagsprogram

Dag 1. Resan startar i Visby hamn. Natt i Fårösund.

Dag 2. Fårö; Norsholmen och Klintängarna. Natt i Fårösund.

Dag 3. Hejnum hällar och Bungemuséet. Natt i Västergarn.

Dag 4. Liste strandängar, Gothem storsund, Trullhalsar. Natt i Västergarn.

Dag 5. Storsudret, Sundre, Faludden, Hoburgen. Natt i Västergarn.

Dag 6. Stora Karlsö. Natt i Västergarn.

Dag 7. Tofta och Vänge. Natt i Västergarn.

Dag 8. Resan avslutas i Visby.

Priser och boka din resa

Bokning
Raukområde – Langhammars. Foto: Jim Sundberg

Res med oss i det bästa av Gotlands natur och kultur. Du får uppleva vackra naturmiljöer som strandängar, alvarmark, ängar och självklart Östersjöns pärla Stora Karlsö. Vi kommer att se en hel del växter med fokus på Gotlands stora antal orkidéarter. Gotland har också en intressant geologisk historia med all kalksten som nutida rest. Här finns de bästa områdena för att studera fossiler. Människan kom till ön för ca 8000 år sedan och flera intressanta lämningar finns från både sten-, brons- och järnålder. I slutet av juni flyger många fjärilar och den vackra apollofjärilen har en god stam på ön.

Stora Karlsö är verkligen en värld för sig. Den flata kalkstensklippan, 45 minuters båtfärd från Klintehamn, bjuder på storslagna naturupplevelser med sina fågelberg. Du kommer nära både sillgrissla och tordmule. I buskmarken söder om Norderhamn häckar flera par av den sällsynta höksångaren. Ön har också en intressant fyrhistoria.

 

Hejnum hällar och Kallgateburg på nordöstra Gotland är ett vidsträckt flackt naturområde som förtjänar ett besök. Här finner vi ett omväxlande landskap som i över tusen år påverkats av människan. Både i de torrare markerna och ute på myren finner vi olika arter orkidéer där flugblomster och sumpnycklar är några av de exklusiva arterna.

 

Fårö, som vi når med en knapp 10-minuters färjetur från Fårösund har ett säreget landskap. I nordost dominerar sanden. I skogen är den tyglad av knotiga tallar. Fårö har fantastiskt vackra och orörda sandstränder. Här är sanden delvis lössläppt i form av sanddyner. På Norsholmen i norr möter vi ett rikt häckfågelliv. Bland tärn- och måskolonier häckar vadare som rödbena, strandskata och större strandpipare. Vissa år häckar också den vackra skärfläckan. Ett besök på Fårö kräver självklart ett besök vi något av de spektakulära raukområdena Digerhuvud och Langhammars.

 

Jim Sundberg bor sedan 1990 på östra Gotland och har guidat AviFaunas resenärer under flera tidigare resor. AviFaunas resor till Gotland är mycket populära och det här blir den tionde resan dit.