Nyheter

2018-08-21

BirdLife Sverige i Afrika

BirdLife Sverige stödjer ”The Nigerian Bird Atlas Project NiBAP” ett projekt som drivs av A.P. Leventis Ornithological Research Institute (APLORI), beläget i Jos i centrala Nigeria. Projektet, det första projektet av sitt slag i Västafrika, har nu bedrivits i drygt 2 år. Sedan tidigare finns det liknande projekt i södra Afrika och i Kenya och tanken är att det skall byggas ut till ett ”African Bird Atlas Project”.

Projektet syftar till att kartlägga utbredningen av Nigerias fåglar och i möjligaste mån beskriva deras status. Arbetet utförs till stor del av volontärer, av vad som populärt, på engelska benämnds ”Citizen Scientists” (på svenska ”medborgarforskare”) - frivilliga medlemmar av allmänheten som är angelägna om att bidra till fågelskydd genom att gå ut i fält och sedan skicka in sina observationer till projektet. Genom att slå samman insatser från allmänheten, fågelskådare och forskare, kommer vi genom den nigerianska fågelatlasen för första gången i detalj få reda på de olika arternas utbredning idag men också deras förändring över tiden, Detta kommer att vara ett kraftfullt verktyg för bevarande av fåglar och deras miljö. Vidare kommer det att hjälpa oss att få en bättre förståelse för hur arternas utbredningsområde förändras.

 

Läs hela artikeln här!

 

 

 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
E-post: info@birdlife.se
Telefon: 0485-444 40, telefontid mån-fre 09:00-12.00 
(STÄNGT FÖR UTBILDNING 24-25/10)
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)
Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44440
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR