Hitta ett fågeläventyr nära dig

Här finns aktiviteter från hela landet. För att lättare hitta ditt område kan du klicka på länkarna här så kommer du direkt till rätt landsdel.
Götaland
Svealand
Norrland

Mer information om utflykterna samt föreningarnas fullständiga program finner du på respektive förenings hemsida – och länkar dit hittar du här.
 
Sibirisk lundsångare, sällsynt Sverigegäst som häckar ifrån södra Sibirien till Mongoliet och tillbringar vintern i Sydostasien. Räknas i Sverige som en ras av lundsångare. Foto: Erik F. Nordberg
Sällsynt finbesök från öster
Nu går fåglarnas höstflyttning mot sitt slut. En del gäss passerar ännu Sverige på väg mot söder, och en och annan östlig raritet har dykt upp under slutet av oktober. Största attraktionen var nog den sibiriska lundsångaren som under några dagar hållit till i en talldunge vid havet nedanför Triberga på östra Öland. Lundsångaren var blott det tredje fyndet någonsin i Sverige. I Sverige räknas sibirisk lundsångare inte som en egen art, vilket den gör på andra håll i världen. I Sverige räknas den som en ras av lundsångare.

Fågeläventyr i Götaland

 
 
Tisdag 14 november
 
Tjust
Skåda loss-tips om hur man breddar och fördjupar sin skådning. Susanne Stilling, medlem i klubben, fågelföreningen Tärnan och Rapphönan Sörmland, berättar om olika aspekter på fågelskådning. För frågor kontakta Rainer Winkler 0706-51 52 73.
Tisdagen 14 november kl. 18.30-21.00 på Naturum i Västervik.

 
 
Onsdag 15 november
 
Nordöstra Skåne
Linnérundan. Samling parkeringen vid naturum Vattenriket 09.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson 044-32 30 45.
 
Gotland
Äventyr och ovanliga möten på den sibiriska tundran. Sommaren 2016 gjorde Mattias Gerdin en resa till den ryska tundran tillsammans med Alexander Hellqvist och Mats Waern. Det slutliga målet var Olenekdeltat där den nordamerikanska prutgåsen och den sibiriska prutgåsen möts sida vid sida. En plats som nästan aldrig har besökts av fågelskådare. Här häckar stora mängder vadare, såsom sibirisk tundrapipare, tuvsnäppor och rödhalsade snäppor. Med tur kan man även hitta den mytsomspunna rosenmåsen som häckar på ett fåtal ställen. Mattias kommer att visa bilder och berätta om fåglarna som han mötte under resan.
Plats och tid: Vita Huset på Ekmansgatan klockan 18:00.



Torsdag 16 november
 
Värnamo
Bildvisning från Lettland. Kjell Rydh har gjort flera resor till Lettland och berättar och visar bilder om fåglar, fågellokaler och fågelskyddsarbete i landet. Kaffe/the med fralla serveras för 20 kronor. Plats: Föreningslokalen Valdemarsgatan 103 (gul byggnad). Tid: kl. 19.00.
Kontakt: Kent Öhrn 070 – 454 09 99.
 
Norrköping
Innekväll - Digiscoping och bildvisning. Clas Tornefjell berättar och visar hur det går till när man fotograferar med exempelvis mobilkamera genom tubkikare, vilken utrustning som behövs.
En hel del bilder utlovas. Kl. 19.00 i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7.
Ansvarig: Fredrik Sahlin, 076-104 97 00.


 
Lördag 18 november
 
Halmstad
Reningsverket. Halmstads reningsverk, som ligger på Västra stranden nära Nissans mynning, hyser ett rikt fågelliv under vinterhalvåret. I reningsverkets dammar övervintrar bl.a. änder av olika slag, rörhönor och några andra arter som normalt flyttar ut ur landet vintertid. Denna förmiddag har vi en form av öppet hus vid reningsverket, och besökare kan komma och gå som de vill under förmiddagen. Vi håller naturligtvis även koll på stranden utanför samt på hamninloppet – och vi spanar efter pilgrimsfalkarna på silon. Kom när det passar mellan 08:00 och 11:00. Parkering finns intill reningsverket (längs småbåtshamnen). 
Ansvarig skådare: Anders Wirdheim 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se.
 
Bohuslän
Örnar vid Kalvöfjorden. En fågelexkursion i bohuslänska vinterörnmarker där havsörn brukar jaga. Förutom havsörn kan vi se en mängd sjöfåglar samt andra rovfåglar som pilgrimsfalk och duvhök. Vi rör oss i relativt lätt terräng mellan kl 09:00-13:00. Ta med matsäck. Samling vid busspendelparkeringen i Varekil. Kontaktperson: Thomas Liebig 070-646 65 58.
Samarrangemang med Västkuststiftelsen.
 
 
 
Söndag 19 november
 
Malmö
Exkursion till Måkläppen. Långa promenader med vadare, änder, gäss, vinterfåglar, sälar. Samling: P-platsen vid Själlandstorg i Malmö samlingsplats (vid korsningen Roskildevägen/Margaretavägen). Vi samåker när det är möjligt. Ej bilinnehavare åker med de bilburna. Pris: 8 kr/mil.
Kontaktperson: Sven-Erik Svensson, 070-665 64 32.
 
Varberg
Utmed Viskan mellan Halland och Västergötland breder Veselångens flacka mader ut sig. Här är fågellivet rikt med både sträckande och rastande fåglar. Höst och vinter dominerar gässen och sångsvanarna men det är också goda chanser att få se örn.
Samling vid Naturum Getteröns parkering vid Getterövägen 09.00. Medtag fika.
Kontakt Kjell Andersson 076-677 86 82.


 
Måndag 20 november
 
Falkenberg
I Göktytans värld. Under 15 års tid har Erik Arbinger ringmärkt och studerat Göktytans liv och i kväll berättar han om detta. Vi får även tips om hur man själv kan bygga en göktyteholk. Lokal:  IOGT-huset. Tid:  18:30.
Ansvarig:  Alf Persson 073-81 65 735 och Anders Claesson 073-81 92 673.


 
Tisdag 21 november
 
Linköping
Stångån. Vi samlas direkt vid Snöbryggan och går ut mot Stångåmynningen. Kungsfiskaren är väl mer eller mindre säker vid denna tid, forsärlan rör sig inom reningsverket, smådopping gömmer sig efter åstranden och det brukar alltid finnas annat trevligt efter ån.
För information om tid och samlingsplats kontakta Gunilla Wetterling 070-788 12 26.
 
Linköping
Föredrag med Ingemar Ander: ”Norra Sydafrika, något för fågelskådaren?” Ingemar visar bilder och berättar om sin och familjens resa i Sydafrika i november 2016. Både kända och mindre kända platser besöktes. Tid och plats: 19:00. Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, Linköping.
Ansvarig: Ingemar Ander 076-776 26 68.


 
Onsdag 22 november
 
Kullabygden
Sedan en tid finns ett rapporteringssystem för fågelobservationer, Artportalen. Det kanske finns problem och annat som gör att du inte kommit igång med rapporteringen. Tillsammans med Olof Jönsson ägnar vi kvällen åt Artportalen och försöker räta ut eventuella frågetecken och få fler att rapportera.
Lokal: Studiefrämjandet i Helsingborg, Järnvägsgatan 41.
Tid: 18.30. Ledare: Olof Jönsson 070-950 88 79.
 
Varberg
Föreläsning på naturum Getterön: Havets natur i Varbergs natur. Följ med under havsytan? Bo Gustafsson, marinbiolog på Länsstyrelsen i Halland, berättar om naturen på bottnarna utanför Varbergs kust. I samarbete med Naturskyddsföreningen, naturum Getterön och Studiefrämjandet.
Tid: 17.00 – 18.30. Kontakt Anders Olsson 0730-29 43 39.


 
Torsdag 23 november

Halmstad
Fågelåret 2017. Hur var egentligen 2017 sett ur fågel- och fågelskådarperspektiv? Anders Wirdheim visar bilder tagna av medlemmar under det gångna året runt södra Halland. Vilka ovanligare fåglar sågs exempelvis i trakten? Plats: Café Strandgatan Tjugo. Tid: 19:00. 
En mindre entréavgift på 30 kr tas ut, och i den ingår fika. 
Lotteri med fina vinster som vanligt.
Kontakt: Anders Wirdheim 0705-13 75 76, e-post: anders.wirdheim@birdlife.se.
 
Bohuslän
Bildvisning – fåglar vid fågelbodet. Denna kväll visar vi bilder på fåglar som kan dyka upp vid fågelmatningen. Vad heter de, skillnader mellan hanar och honor, vad äter de och hur kan man se vad det är för sorts fågel. Ger även tips inför Vinterfåglar Inpå Knuten sista helgen i januari som är den årliga fågelräkningen vid fågelbord runt om i Sverige och som arrangeras av Birdlife Sverige. Samling Hamburgsundsskolan i Hamburgsund kl 18:00. Samåkning kan ske från Uddevalla.
Bildvisare och kontaktperson Sussie Carlström 073-690 41 60.


 
Söndag 26 november
 
Bohuslän
Besök hos Fågelcentralen. Vi börjar med att lyssna på ett föredrag om hur de har räddat pilgrimsfalken, hur Fågelcentralen arbetar idag, hotbilder och vanliga skador på fåglarna och förändringar. Vi går en rundvandring igenom anläggningen med rehabiliteringsburar och akutmottagningen för att se vad för fåglar som finns inne för rehabilitering just nu. I fjol fick vi se fem kattugglor, havssula, sillgrissla, bivråk, duvhök, brun kärrhök, pilgrimsfalk m.m.
Kostnad 50:- som går oavkortat till Fågelcentralen. Samling kl 10:00 på plats eller så kan samåkning ske från Uddevalla. Vi fikar på plats med en medhavd fika och vi beräknas vara klara ca kl 12:30. På plats kan man köpa deras almanacka samt fågelfrön, talgbollar och fågelholkar.
Anmälan senast 24/11 till Sussie Carlström 073-690 41 60.
 
Torsdag 30 november

Norrköping
Innekväll - Fåglar och infektionssjukdomar. Björn Olsen, professor inom infektionssjukdomar, vid Uppsala Universitet och känd bland många som en mycket skicklig ornitolog, berättar om olika infektionssjukdomar, som flyttfåglar kan medföra. Under kvällen lottar vi ut en litografi av bröderna von Wright. Kl. 19.00 i Hemgårdens lokaler, Saltängsgatan 7.
Ansvarig: Stig Lindvall, tel. 070-639 96 60.
 
 
 

Fågeläventyr i Svealand

 
 

Måndag 13 november

Stockholm

Innekväll: Ambulanser, flickor, dunryggar, bulbyler: Svenska fåglar härmar, Ulf Elman berättar. Fler svenska fåglar än vad man tror härmar och dessutom härmar svenska fåglar fler sorters läten och ljud än ornitologer är medvetna om. Genom att spela in och lyssna noggrannare på härmande fåglars sång kan man dessutom förstå hur de associerar när de sjunger och få en insikt om hur de tänker när de improviserar. Föredraget avslutas med ett inslag om akustisk miljöförstöring i naturen och hur det kan åtgärdas. Lokal: Studiefrämjandet, Norrtullsgatan 12N, T-banestation Odenplan. Tid: Kl. 19.00–21.00. Ansvarig för innekvällarna är Gigi Sahlstrand 070-890 07 70.


 
Tisdag 14 november

Södertälje

Bildvisning. Bildvisningen är en sedan förra året ny programpunkt som ger en möjlighet att värma upp en novemberdag med återblickar till tidigare fågelresor. Tanken är att medlemmar får chansen att visa upp sina bilder gamla som nya och ha en gemytlig kväll. Blir kvällen i Lindängen (infart Lindåsv. 7), kolla på hemsidan. Återkom till Stefan 070-515 45 60 om du vill visa bilder.

Karlstad
Kryss vi minns. En kväll i nostalgins tecken då vi ser på bilder och minns historiska besök av sällsynta fåglar i Värmland. Fåglar som gett värmländska skådare både glädje och värdefulla kryss avhandlas, såsom rosenmås, svartlärka och småtrapp m. fl.
Lokal: Halvmånen, Sundsta badhus, 19:00. Kontakt: Sven Larsson 054-83 35 07.
 


Onsdag 15 november

Katrineholm-Vingåker

Artportalen. Den 15 november träffas vi i Studiefrämjandets lokaler i Katrineholm kl 18.00. Då diskuterar vi och lär av varandra att använda oss av Artportalen.
Ansvarig: Krister Aronsson tel. 070-577 19 95.
 
Köping
Medlemsmöte med medlemmars bilder Kompetenscenter Glasgatan 20 B, Köping kl. 18.30. Redovisning om pilgrimsfalkarna på Norsasilon. Medlemmars bilder. Arboga Fågelklubb inbjudna att visa bilder och berätta om sin verksamhet. HOF bjuder på smörgåstårta.
Kontakt: Daniel Brehmer 070-3242617.
 
Stockholm
Onsdagsvandring vid Råstasjön. 
Råstasjön bjuder på olika biotoper som attraherar många olika sorters fåglar. Under tiden då isen ligger samsas gräsänder, sothönor, rörhönor, viggar, kanadagäss, storskrakar och knölsvanar i de isfria områdena. Djurgårdens gråhägrar övervintrar vid sjön – upp till 70 stycken är inte ovanligt att se. Vattenrallen brukar kunna matas fram när isen lägger sig och fågelmatningen bjuder på härliga närstudier. Bofink, rödhake och gärdsmygar är fler arter som övervintrar vid Råstasjön. Duvhök jagar regelbundet vid sjön. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglarna som kommer i vår väg. Kikare kan lånas ut. Vandringen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och pågår i två timmar.
Ledare: Gigi Sahlstrand, tel. 070-890 07 70, gigi@gigisahlstrand.se
Anmälan: Ingen föranmälan.
Avgift: 60 kr/gång, barn under 16 år 20 kr/gång, som betalas på plats till ledaren eller swish 123 244 0295.
Samling: Kl. 11.00 på parkeringen som tillhör Solna tenniscenter, Sjövägen. Ligger vid Råstasjöns nordvästra hörn. Buss 502 och 505 stannar utanför Tennishallen.



Torsdag 16 november
 
Västerås
Daglediga Västerås. Föreningsträff Pilgatan 8.
Föreningsträffarna torsdagar börjar alltid kl. 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är välkommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfarenheter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion.
Kontakt: Bo Askerin 021-183 393, Britt Björkman 073-096 8520.

 
Lördag 18 november
 
Västmanland 
Lavskrikorna vid Kittan.  En av våra absolut populäraste exkursioner som år efter år lockat Många deltagare. Vid Kittan i Gästrikland finns en av Sveriges sydligaste populationer av lavskrika och genom ett lokalt projekt har här skapats en matning intill en skogsväg vilket gör platsen lättillgänglig. Vi startar i Västerås och åker via Sala, Avesta vidare upp mot Gästrikeskogarna. Vill man ansluta längs vägen går det bra, men det är viktigt att ange detta när man anmäler sig så att vi kan planera hur många bilar vi åker i eftersom det inte finns så gott om platser att parkera på. 
Anmälan: Johan Karlsson, 070-666 07 27. Samling: 07.00 Vallby Friluftsmuseum. Svårighetsgrad: Nybörjarvänlig skådning. Fysisk krävande: Bilväg ända fram.
 
Närke
Ungdomsgruppen - Till Kilsbergen. Ett besök i Kilsbergen, till Garphyttans Nationalpark för att leta efter den tretåiga hackspetten och skjutfältet om det är öppet. Eventuellt ett besök i Flyhagen hos Benny Fredriksson. Mera info om klockslag och mötesplatser kommer på hemsidan och på Facebooksidan. Kontakta Oscar Axelsson om du undrar över något på mobil 073-0920070 eller oscar-axelsson@hotmail.com.
 
Angarn
Naturvårdsdag. Samling vid Örsta 09.00.
Kontakt: Stefan Paulin 070-227 45 13, kontakt @ angarngruppen.se.
 
 
 
Onsdag 22 november
 
Eskilstuna
Dubbeltrasten och Misteln. Kan dom vara utan varandra? Leif Carlsson. Välkomna för att lyssna, se några bilder och prata om något som förekommer bara här hos oss i Mälardalen. Studiefrämjandet Västeråsvägen 90, 19.00.


 
Torsdag 23 november
 
Västerås
Daglediga Västerås. Föreningsträff Pilgatan 8. Sten Andersson berättar om sin bok om Henrik.
Föreningsträffarna torsdagar börjar alltid kl. 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är välkommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfarenheter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion.
Kontakt: Bo Askerin 021-183 393, Britt Björkman 073-096 8520.
 
Mälaröarna
Backsvalans häckning i Stockholmsområdet. Jan Sondell som är projektledare för MOF:s projekt tillsammans med SOF Birdlife Sverige och Birdlife International berättar om första årets inventerings resultat och diskuterar hur arten kan skyddas bättre. Ansvarig: Urpo Könnömäki, tel. 070-236 56 64. Tid: Torsdag 19.00. Plats: Ekuddens föreningslokal  Ekuddsvägen 12, ingång från baksidan.
 

 
Lördag 25 november
 
Frövi
Julmarknad. Frövifors. Klubben säljer holkar, vykort mm. Bo Dahlström på plats.
 
Leksand
Vi ger oss ut i skogen och hoppas möta den orädda lavskrikan. Samling: Norsbro kl.08.00. Kontakt: Staffan Müller 070-322 23 45, vitrygg@leksandsfagelklubb.se.
 

 
Söndag 26 november
 
Frövi
Julmarknad. Frövifors. Klubben säljer holkar, vykort mm. Bo Dahlström på plats.
 
Järvafältet
JOK fortsätter att i samarbete med SNF Sollentuna anordna söndagsvandringar och som vanligt med Bengt Sundberg som ledare. Vandringarna genomförs i ett lugnt tempo så att alla fåglar kan upptäckas. Dessa vandringar utgör därför en mycket lämplig start för alla med ett nyvaknat intresse för fåglar. Samling vid Naturskolan, Väsby gård kl 09:00.
 

 
Måndag 27 november
 
Strängnäs
Klubbmedlemmars fotovisning. Peter Hennix visar bilder från Costa Rica och Nils Eriksson visar bilder med rubriken ”Fågelbad”. Plats: Studiefrämjandets lokaler i Strängnäs 19.00. Ansvarig: Leif Ekblom 0152-511 54, 070-604 29 73.
 
Hällefors
Bildvisnng av Torbjörn Arvidsson i HOK-stugan 18.30.
 
 
 
Tisdag 28 november
 
Nyköping-Oxelösund
Innekväll. En rundresa på Nya Zeeland. Reseskildring med tonvikt på natur och fågelliv. Med ord och bild berättar Mikael Gemsiö också om vad som väntar turisten, sevärdheter, landets historia och annat smått och gott. Vi träffas i Pensionärernas hus, V Trädgårdsgatan 53, Nyköping. Ansvarig för denna kväll är Per Astfeldt 070-659 21 86. Klockan 19.00 - ca 21.00.


 
Onsdag 29 november
 
Uppsala
Skåda med öronen. Kikare används av varje fågelintresserad människa, men tänk på att de flesta fåglar faktiskt upptäcksmed hörseln, så varför inte koncentrera sig mer på den biten? Teet Sirotkin har länge varit intresserad av läten och har gjort många inspelningar genom åren. Ikväll går han igenom hur man kan förstärka hörselsinnet med tekniska hjälpmedel, hur man spelar in på ett enkelt och bra sätt och hur man kan träna på läten. Vi kommer få lyssna på intressanta fågelläten, få en introduktion till tekniken, höra lite anekdoter och avsluta med ett quiz.
Föreläsningen börjar kl 19:00 på Biotopia, Vasaparken i Uppsala. Fritt inträde.
 

 
Torsdag 30 november
 
Nynäshamn
Föredrag med bilder. Naturfotograf Stefan Oscarsson visar bilder från olika platser i Sverige. 
Plats: FA:s lokal på Vårfruvägen 12 (Kullsta), klockan 19.00.
 
Västerås
Daglediga Västerås. Föreningsträff Pilgatan 8.
Föreningsträffarna torsdagar börjar alltid kl. 14.00 och slutar efter ett par timmar. Du är välkommen dit utan föranmälan. Vissa gånger har vi ett i förväg bestämt program med inbjudna föreläsare, andra gånger deltar vi själva med våra egna erfarenheter och visar bilder, filmer eller tar upp frågor till diskussion.
Kontakt: Bo Askerin 021-183 393, Britt Björkman 073-096 8520.
 
 
 

 
 

Fågeläventyr i Norrland

 

 
Onsdag 15 november
 
Örnsköldsvik
Bildvisning. Fåglar och natur på Varanger. Lasse Bengtsson visar bilder och berättar om natur och fåglar i nordnorska Varanger. Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3. Örnsköldsvik, kl 19.00.
 
Kiruna
Fågelbordslunch, Kiruna. Vi gör ett besök vid Institutet för rymdfysik/Rymdcampus där Peter Dalin har några välbesökta fågelmatbord. Vi börjar med att äta lunch i restaurangen och skådar ut genom panoramafönstret. Därefter besöker vi också skogsmatningen i området. Både talltita, lappmes och lavskrika finns i området.
OBS! Anmälan senast torsdag den 9.11 (viktigt med anmälan med tanke på kökets planering).
Tid och plats: Samling kl. 11:30 vid Institutet för rymdfysik/Rymdcampus reception.
Kontaktperson och anmälan: Lotta Nygård 073-091 9252, masklotta@hotmail.com.


Torsdag 16 november
 
Söderhamn
Bildvisning. Medlemmarnas bilder. Vi tittar på de fågel- och naturbilder som klubbens fotograferande medlemmar tagit. Ta gärna med egna bilder på USB-minne. Klubben bjuder på fika under kvällen. Vi träffas i Godtemplargården/IOGT-NTO, Åsgatan 9, Söderhamn kl. 19:00. 
För info ring Magnus Ahlgren 073-020 99 31.


 
Lördag 18 november
 
Gävle
Lavskrika.
Idag bär det av till nordvästra delen av Gästrikland. Vi har stämt träff med lavskrikan, en charmerande fågel från de stora skogarna i norr. Längre söderut i Sverige än så här är det svårt att hitta denna sociala fågel. Turen går närmare bestämt till Kittan norr om Jädraås. Varma kläder och matsäck är ett måste då det brukar vara rätt kallt på denna exkursion. Har vi tur kanske vi också får se kungsörn och tjäder.  Ta med fika!
Samling: kl 07.00 vid Konserthuset och 07.30 vid ST 1-macken, Sandviken
Ledare: Esbjörn Nordlund 070-397 25 71.
 
Kalix
De sista trutarna. Senhöstskådning i Kalix-trakten, vi besöker bland annat Storöns fiskehamn.
Tid och plats: Samling vid Kalix kyrka kl. 09:00.
Kontaktperson: Thore Alm 070-252 23 67.

 
 
Torsdag 30 november
 
Boden
Rumäniens fåglar. Jan Andersson och Lars Sundberg berättar och visar bilder från en Avifauna-resa till Donaudeltat och Karpaterna i Rumänien. Detta är ett samarrangemang mellan NOF och Bodens Naturskyddsförening.
Tid och plats: Stadsbiblioteket i Boden, kl 19.00.
 
 
 
 
KONTAKTA OSS

BirdLife Sverige
Telefon: 0485-444 40, 09:00-15.00 mån-fre (lunchstängt 12-13) 
Postadress: Stenhusa Gård, Lilla Brunneby 106, 386 62 Mörbylånga

Medlemsfrågor (adressändring m.m.)

Telefon: 0485-444 40
E-post: medlem@birdlife.se

Press
Niklas Aronsson, presskontakter och redaktör Vår Fågelvärld

Telefon: 073-915 60 99
ÖVRIGA VERKSAMHETER

Naturbokhandeln

Telefon: 0485-44440
E-post:
info@naturbokhandeln.se

AviFauna Naturresor
Telefon: 0485-44445
E-post:
admin@avifauna.se

Ottenby fågelstation
Telefon: 0485-661093
E-post:
ottenby@ottenby.se

naturum Ottenby
Telefon: 0485-661200
E-post:
naturum@ottenby.se
 
REGIONALFÖRENINGAR