Östeuropas bästa skådning!

Vitryssland
15–23 maj 2019
Pris: 23 600 kr
8–12 deltagare

Gigi Sahlstrand

Dagsprogram

Dag 1: Resan startar i Minsk. Transport till Turov (250 km)

Dag 2–3. Turau Meadow Reserve.

Dag 4. Pripyatsky National Park.

Dag 5. Sporovsky Biological Reserve.

Dag 6. Transport till Belowezhskaya Pushcha.

Dag 7–8. Belowezhskaya Pushcha

Dag 9. Transport tillbaka till Minsk (4 h) där resan avslutas.

Vi har goda chanser att se visent på resan. Foto: APB Wetland Centre

Vitryssland är kanske inte så välkänt i natursammanhang, men här möter vi miljöer som vi inte sett i Västeuropa på kanske femtio till hundra år tillbaka. Landets jord- och skogsbruk drivs fortfarande med traditionella metoder, vilket är minst sagt gynnsamt för mångfalden. På fuktiga ängsmarker spelar dubbelbeckasiner och där det blir lite blötare markerar vattensångarna ut sina revir. När vi når gammelskogarna letar vi upp lappuggla och den sällsynta visenten (den europeiska bisonoxen). Ja, ni ser själva vilka fantastiska fåglar och däggdjur som väntar på oss!

Priser och boka din resa

Bokning

Under resan besöker vi flera skyddade områden, nationalparker och reservat. De stora flodslätterna längs Pripyatfloden är fint bevarade. Vi besöker delar av Pripyat NP, där dubbelbeckasinerna spelar och azurmesarna följer buskagen längs vattendragen. Ute i våtmarkerna häckar den annorlunda tereksnäppan med sin uppåtböjda näbb. Här finns också lockande häckmiljöer för svart stork, bägge arterna skrikörnar och citronärla. Östeuropa är ofta känt för sina hackspettmarker och vi kommer inte att bli besvikna med arter som vitryggig hackspett, mellanspett, gråspett och tretåig hackspett.

 

I Sporovsky Biological Reserve finns Europas största kärrmarksområden. Följaktligen är det också här som man hittar en väsentlig andel av världens häckande bestånd av vattensångare. Under vårt utforskande av detta område har vi också goda chanser att se bl a järpe.

 

Nära gränsen till Polen ligger Belowezhskaya Pushcha. Det är samma fina skogsområde som fortsätter in på den polska sidan, där namnet klingar välbekant, Bialowieza. En gång i tiden var Europa täckt av dessa enorma lövskogar, men idag är det bara de polska och vitryska skogarna som återstår. En attraktion utöver det vanliga här utgörs av en population av den kraftfulla visenten.

 

Gigi Sahlstrand, som leder resan, har rest mycket i östra Polen och är väl bekant ned fågelfaunan under resan. AviFaunas resor till Östeuropa är mycket populära och det här blir andra resan till Vitryssland.

Vi räknar med att se ca 170 fågelarter under resan.