Rivstarta fågelåret 2021 med 100 arter redan i januari!

Fågelresa medeltempo

Skåne & Halland
2-7 januari 2021
Pris: 12 900 kr
Enkelrum + 1 500 kr
Tills vidare max 8 deltagare
resan stänger för bokning 4 december

David Erterius

Dag 1. Resan startar i Ängelholm efter lunch. Kort eftermiddagsskådning. Alla nätter nära Ängelholm.

Dag 25. Heldags fågelskådning med lunchpaket. Som mest reser vi ca 1timme och 45 minuter i våra fordon, men ofta kortare sträckor. Vi lämnar vårt boende före gryningen, som ju sker sent så här års och återkommer när det har mörknat.

Dag 6. Resan avslutas efter gemensam lunch.

Föregående
Nästa

Boka din resa, bokning stänger 4 december

Bokning
Hornuggla. Foto: Erik Hirschfeld

Detta är en premiärresa, där målsättningen är att du skall kunna börja ditt fågelskådningsår 2021 starkt genom att få se minst 100 arter under årets första dagar. Resan passar dig som vill skåda många fåglar koncentrerat under kort tid. Vi baserar oss i nordvästra Skåne där vi bor på samma hotell alla dagar och har både Halland och Skåne inom räckhåll. Vi besöker åkermarkerna och skogsdungarna i södra Skåne där vi ser den lokala specialiteten kornsparv, men också kungs- och havsörn, bläsgäss och blå kärrhök. Vi spanar igenom gåsflockarna efter rödhalsad gås och kanske prutgås och på tångbankar vid kusten hittar vi kanske sädesärla, svart rödstjärt, starar och andra “vårfåglar”. I örnmarker hoppas vi få se kungsörn, duvhök och havsörn. På Falsterbohalvön kan man hitta udda vintervadare, som roskarl, sandlöpare och kanske någon myrspov. Pilgrimsfalk och berguv skall vi också leta upp liksom hornuggla.

I Nordvästskåne och Halland spanar vi över havet efter bergänder, smålommar, svarthakedoppingar, alfåglar, svärtor och sjöorrar. Skärpiplärkor, tobisgrissla, snösparv och skärsnäppa skall vi också kunna få se. Vi letar även upp de stationära rariteter som brukar kunna ses så här års. Vilka det blir i år kan vara svårt att sia om i förväg, men brandkronad kungsfågel och hökuggla är inte alltför långsökta kandidater. Kanske återvänder senaste vinterns ringand, amerikanska bläsand och vitnackade svärta?  Och hur det är för de skånska lappugglorna denna vinter är också svårt att förutse, men vi gör ett försök om vi kan utan att störa dem. Reseledaren följer Artportalens inrapportering noga och lägger upp varje dags skådning för maximalt utbyte. Som längst har vi en transportsträcka på 1 timme och 45 minuter, men skådar huvudsakligen inom en timmes räckvidd från hotellet.

 

Höjdpunkter på resan

Fåglar. Spetsbergsgås, bläsgås, snatterand, bergand, svärta, sjöorre, alfågel, salskrake, svarthakedopping, myrspov, roskarl, sandlöpare, skärsnäppa, vittrut, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla, storlom, smålom, toppskarv, kungsörn, duvhök, blå kärrhök, röd glada, havsörn, fjällvråk, berguv, hornuggla, jorduggla, kungsfiskare, mindre hackspett, stenfalk, pilgrimsfalk, varfågel, sidensvans, skäggmes, svart rödstjärt, forsärla, vinterhämpling, större och mindre korsnäbb samt snösparv och kornsparv.

Några platser vi besöker. Falsterbohalvön, Kåseberga, Fyledalen, Börringesjön, Vombs ängar, Kullaberg, Skälderviken, Torekov, Hovs hallar, Båstads hamn, Skummeslövs strand, Morups tånge och Getterön.