Upplev fjällfåglarna norr om Polcirkeln!

Fågelresa i lugnt tempo

Abisko
21-27 juni 2021
Pris: 17 900 kr
Deltagare: 6-12

Reseledare

Ulrika Hamrén

Dag 1. Resan startar på Kiruna C. Skådning i fjällbjörkskogen vid Torneträsk. Alla nätter i Abisko.

Dag 2. Nuolja.

Dag 3. Stordalens Naturreservat och Harrsjöarna.

Dag 4. Vi koncentrerar oss på att leta nordsångare nära Abisko. Eftermiddagen vid Abisko småbåtshamn och Abisko kanjon.

Dag 5. Utflykt till skogslandet neråt Kirunatrakten.

Dag 6. Kärkevagge och rallarkyrkogården.

Dag 7. Resan avslutas vid Kiruna C.

Vänta inte för länge med att boka din resa

Bokning
Vi lyssnar efter fjällvärldens näktergal - blåhaken! Foto: Anders Laurin

Höjdpunkter på resan

Fåglar. Järpe, tjäder, orre, fjällripa, dalripa, bergand, svärta, sjöorre, alfågel, fjällpipare, småspov, brushane, smalnäbbad simsnäppa, fjällabb, smålom, kungsörn, fjällvråk, hökuggla, jorduggla, stenfalk, lavskrika, sidensvans, lappmes, nordsångare, ringtrast, strömstare, rödstrupig piplärka, bergfink, tallbit, vinterhämpling, bändelkorsnäbb samt lappsparv och snösparv.

Däggdjur. Skogshare, hermelin, rödräv, älg och ren.

Några platser vi besöker. Torneträsk, Nuolja, Harrsjöarna, Trollsjön samt Stordalen och Kärkevagge.

Det här är en resa där du får uppleva hänförande och klassisk fjällnatur. Vi bor med utsikt över Torneträsk där den 425 km långa Kungsleden startar. Den kända vyn av Lapporten, som består av topparna Tjuonatjåkka och Nissuntjårro, 1 540 respektive 1 721 meter över havet, är en symbol för entrén till fjällvärlden. Abisko nationalpark är unik på många sätt. Här finns sluttningar med fantastisk fjällbjörkskog som hyser vackra blåhakar, vemodigt bräkande bergfinkar och rödvingetrastar med sin rullande sång. Det är också en av Sveriges bästa platser för att få se nordsångare, denna extremt långflyttande tätting. Abisko är även ett av de torraste områdena i Sverige.

Vi reser i minibuss och vid större grupp än 7 medföljer en assisterande reseledare från AviFauna.

Föregående
Nästa