Covidhantering

Hur vi hanterar Corona-risker på våra resor.

Sedan en tid tillbaka har flera länder öppnats upp för resande och UD har hävt sin avrådan för vissa länder i Europa. Fygbolagen börjar flyga igen, men med försiktighetsåtgärder som varierar lite mellan de olika bolagen. 

 

Vi har diskuterat hur det ser ut på våra resor med infektionsprofessorn och fågelskådaren Björn Olsen och kommit fram till följande.

 

Vad vi förväntar oss du gör

Vi förutsätter att du som åker med oss är frisk och tar ansvar för dig själv. Kanske har du till och med testat dig med PCR- eller antikroppsprov. Personer med positivt PCR-prov förutsätter vi stannar hemma. I de fall någon blir sjuk på resan avbryter de den. Vi förväntar oss också att du har med utrustning så att du lätt kan ta tempen om det behövs. Det kan också vara god idé att ta med munskydd, febertermometer och handsprit på våra resor.

 

Vad vi gör

Våra reseledare desinficerar kikare och fordon som används gemensamt och de har med ett munskydd/deltagare för nödsituationer om någon blir sjuk i fält. De har dessutom handdesinfektion med. Reseledaren ser också till att avstånd hålls då vi t ex tittar i gemensam tubkikare.

 

Det finns alltid tid att tvätta händerna före och efter maten och vi har bett våra restauranger om att duka glest när vi äter våra måltider. Kan vi äta utomhus och ha artgenomgångarna utomhus gör vi det.

 

Om du vill ha enkelrum rekommenderar vi att du läser enkelrumstillägg. Nu har vi sänkt alla enkelrumstillägg till självkostnadspris. Beloppet justeras på slutfaktura. När det blir udda antal resenärer över, pga rumsfördelning, bjuder vi på enkelrummet men det är aldrig något du kan räkna med. Om du har rest så mycket med oss att du är i kategorin Världens Tak i Kundklubben är du prioriterad för gratis enkelrum i mån av plats.

 

Allas roll

Hjälpa till att hålla avstånd, uppmuntra medresenärer/resenärer med symptom att ta tempen, undvika fysisk närkontakt och vända bort munnen när vi pratar med varandra.