Utveckla din fågelskådning med en kunskapsresa

Fågelsångskurs på Öland
28-30 maj 2021
Pris: 5 500 kr
Max 12 deltagare

Kursledare: Don Hullmann

Förkunskaper

För den här kursen behöver du inte ha några som helst förkunskapskrav.

Boka din kurs nu!

Bokning

Tiden för den här kursen är förlagd så att vi fokuserar på vårfåglarna och lägger mycket tid på det vi hör, sång, spelläten och lockläten.  Vanliga fåglar som bofinkar och lövsångare hör vi frekvent men vi kommer också få höra de flesta av Sveriges sångararter i fina lundmiljöer. Med lite tur kanske vi får höra sommargyllingens flöjtande, en bjärt kontrast mot halsbandsflugsnapparens gnissliga sång.  Givetvis besöker vi Ölands södra udde där BirdLife Sverige bedriver ringmärkning men vi besöker också andra natursköna platser.  Vi hinner också med strandängar, där vi hör en annan sorts sång från vadarna och som vanligt på Öland kan vad som helst sträcka över oss.

 

Allt är inom kort transportsträcka från vårt fina boende. Vi fokuserar på våra vanligaste fåglar, och vi kommer inte att jaga de rariteter som eventuellt kan dyka upp under kursen. Kursledaren har en tubkikare som alla kan titta i och vi är en liten grupp om maximalt 12 personer. I utomhusskådningen ingår föreläsningar i fält medan vi skådar.  Fokuset ligger på diskussioner och dialog om det vi ser och målsättningen är att du skall kunna skåda själv efter denna kurs. Vi går också igenom inomhus vad vi sett och hört.

 

Kursen startar på Kalmar C under fredag eftermiddag och avslutas på Kalmar C efter lunch på söndagen. Vi bor bägge nätterna på Allégården i Kastlösa.