Johan Eklöf

Johan Eklöf
Tel 0733-661761
Kontakta Johan

Johan Eklöf är doktor i zoologi, författare och konsult. Med säte i Västergötland arbetar han i hela landet med fladdermusfrågor, kommunikation och populärvetenskap. Sommarhalvåret ägnas nästan helt åt fladdermöss och fältjobb, vilket innebär naturinventeringar i samband med till exempel stadsplanering, vägdragning eller vindkraftsplanering. När fladdermössen går i dvala inleds kontorssäsongen med rapportskrivning, informations- och kommunikationsarbete, men framför allt bokskrivning. Johan har sedan 2007 utkommit med sju böcker om djur, natur, livet och vardagen. De mest uppmärksammade böckerna är Fladdermöss – i en värld av ekon och den senast utkomna: Mörkermanifestet – om artificiellt ljus och hotet mot en ursprunglig rytm