Njut av sibiriska tundrans vadare när de vilar på Ölands stränder

Fågelresa i lugnt tempo

 

Öland
24-30 juli 2021
Pris: 11 900 kr
Deltagare: 5–12

Reseledare Curt Johnsson

Dag 1. Resan startar på eftermiddagen vid Kalmar Centralstation. Transport till Gräsgård via Beijershamns naturreservat. Samtliga nätter i Gräsgård.

Dag 2. Ottenbyområdet och Sebybadet. 

Dag 3. Ekelunda alvar och Stenåsabadet.

Dag 4. Ölands södra udde, Västerstadsviken och Mörbylånga sockerbruksdammar.

Dag 5. Gårdby sandhed, Möckelmossen och Stenåsabadet.

Dag 6. Ottenbyområdet och Västerstadsviken.

Dag 7. Ölands södra udde och Beijershamn. Resan avslutas tidig eftermiddag vid Kalmar Centralstation.

Föregående
Nästa
Ölands södra udde med Sveriges högsta fyr, Långe Jan. Historiska riktmärken för såväl sjöfarare som fågelskådare! Foto: Magnus Hellström

Höjdpunkter på resan

Fåglar. Rapphöna, årta, skedand, snatterand, bergand, svärta, sjöorre, skärfläcka, småspov, myrspov, rödspov, roskarl, kustsnäppa, spovsnäppa, sandlöpare, mosnäppa, mosnäppa, myrsnäppa, smalnäbbad simsnäppa, dvärgmås, kaspisk trut, skräntärna, kentsk tärna, silvertärna, småtärna, svarttärna, ägretthäger, ängshök, röd glada, havsörn, höksångare, grönsångare, härmsångare, mindre flugsnappare.

Däggdjur. Dovhjort, knubb- och gråsäl

Några platser vi besöker. Ottenbyområdet med Ottenby lund,  Ölands södra udde och Långe Jan, Beijershamn, Väderstadsviken, Seby läge, Mittlandsskogen, Ölands alvar, Möckelmossen, Stenåsabadet Naturbokhandeln

Öland om sommaren förknippas oftast med sol och semester, men många fåglar, inte minst de arktiska vadarna från Sibiriens tundra, rastar så här års i stora mängder på väg mot sina övervintringsplatser i Afrika. Samtidigt är de flesta av de bofasta fåglarna ännu kvar, däribland exklusiva arter som skärfläcka, ängshök och rödspov. Utöver alla vadare och andra fåglar vi träffar på kommer vi också att se ringmärkningen som bedrivs vid Ottenby fågelstation, på Ölands södra udde.

Vänta inte för länge med att boka din resa

Bokning