Vårskådningen på Österlen är speciell!

FÅGELRESA LUGNT TEMPO

Österlen 18-23 maj
Pris: 15 900 kr
Inga enkelrum finns kvar.
8–12 deltagare

Reseledare Curt Johnsson

18 maj. Resan startar i Simrishamn. Naturpromenad i Simrishamn. Alla nätter i Simrishamn.

19 maj. Gislövs Stjärna, Glimminge hallar, Glimminge mosse, Glivarpa mosse, Skillinge hamn, Morfarshamn.

20 maj. Tygeåns mynning, Hagestads naturreservat, Kåseberga, Ales stenar, Ingelstorps ängar, Hammar, Forsemölla. Brantevik Grönet på kvällen.

21 maj. Furuhus mosse, Högestads våtmark, Oxhagen, Fyledalen, Benestads backar.

22 maj. Björket, Ravlundafältet, Stenshuvud NP.

23 maj. Bäckhalladalen, Simris norra strandäng. Resan avslutas i Simrishamn.

Fältpiplärkan är en Österlenspecialitet. Foto: Anders Laurin

Höjdpunkter på resan

Fåglar. Prutgås, vitkindad gås, årta, skedand, snatterand, stjärtand, bergand, svärta, sjöorre, alfågel, rapphöna, smådopping, gråhakedopping, svarthalsad dopping, bivråk, kungsörn, ängshök, röd glada, havsörn, vattenrall, kustpipare, småspov, brushane, kärrsnäppa, morkulla, svartsnäppa, dvärgmås, silltrut, skräntärna, kentsk tärna, småtärna, silvertärna, kustlabb, kungsfiskare, göktyta, mindre hackspett, stenfalk, sommargylling, trädlärka, grönsångare, kärrsångare, härmsångare, gräshoppsångare, brandkronad kungsfågel, mindre flugsnappare, svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, strömstare, forsärla, fältpiplärka, stenknäck, rosenfink, mindre korsnäbb samt gulhämpling och kornsparv.

 

Herptiler. Sandödla, klockgroda, vanlig padda, stinkpadda, grönfläckig padda samt lövgroda och vanlig groda.

Föregående
Nästa

Missa inte Curt Johnssons 20 minuter långa Österlen-föredrag på vår Youtube-kanal.

Priser och boka din resa

Bokning

Under några dagar i maj njuter vi av det intagande landskapet lika mycket som av fågellivet. Vi möter det intensiva inflödet av vårfåglar. I varje dunge, i varje lund på Österlen ljuder en nästan öronbedövande kör av nyanlända sångare, näktergalar och flugsnappare. Närheten till havet, det öppna landskapet längs kusten och det speciella Österlenljuset ger en extra dimension till resan.

 

Österlen är som vackrast alla årstider – och det gäller speciellt i andra halvan av maj. Grönskan är fortfarande skir, överallt blommar buskar och träd, och orkidémattorna breder prunkande ut sig. I torrare, sandigare partier blommar backsippor. Näktergalar smattrar, härmsångare exekverar sina smäktande, glidande toner och trädlärkor flöjtar mjukt och behagligt. På sina håll ljuder sommargyllingens fylliga vissling i den ljusgröna, nyutslagna bokskogen och från Brantevik och norrut har den vackra rosenfinken sin främsta utbredning i Skåne.

 

Vi kommer att träffa på många arter som har begränsade utbredningar i Sverige. T ex den allvarligt hotad fältpiplärkan som har ett stabilt bestånd på Österlen. I den mörka, skuggiga grönskan längs forsande vattendrag finns på flera håll dessutom häckande forsärla. Gulhämpling är en art som har sin främsta svenska förekomst på Österlen. För att inte tala om kornsparv – som har sin enda svenska förekomst just på Österlen.

 

Sedan några år är lövgrodan vanlig och varje försök till nattsångarlyssning hämmas allvarligt av den högljudda lövgrodekonserten. Betydligt försyntare – och också mycket sällsyntare – är klockgrodorna. Det senaste groddjuret som återintroducerats på Österlen är grönfläckig padda – som vi letar efter i Brantevik.

 

Utsikten mot Bornholm är sig aldrig lik från den ena dagen till den andra och den breda sandstranden vid Mälarhusen känns så exotisk att man knappt tror att man är i Sverige.

 

Curt Johnsson, bördig från Skåne, leder resan. Det här blir sjätte resan för AviFauna till Österlen.

Vi räknar med att kunna se cirka 120 fågelarter under resan.