Curt Johnsson

Curt Johnsson, Dannemora
Tel +46 70 543 37 43
Kontakta Curt

Curre är i korthet en skåning som via Västkusten hamnat i Uppland. Intresserad av fältbestämning av främst fåglar, däggdjur, groddjur och kräldjur, men även fjärilar och växter. Han har lett resor till Spetsbergen, Spanien, Lesbos, Israel, Förenade arabemiraten och Tibetanska höglandet/Himalaya. Född och uppväxt på landet i snapphanebygden norr om Hässleholm. Låg som liten på rygg i gräset och tittade på svalorna och fick från fuktängarna vid ån tidigt lära sig att uppskatta storspovens drill. Efter en kortare period som jordbruksutbytestudent i Alberta, Kanada, och därefter M-lärarexamen i Kristianstad flyttade Curre till Göteborg där han gick biologprogrammet med zoologisk ekologisk inriktning. Detta ledde till amatörforskning på rödstjärt inom LUVRE i Ammarnäs, Lappland i 17 år. Efter sju år i Göteborg och Hindås, flyttade han till Ultuna i Uppsala och har därefter rotat sig i norra Uppland i fågelrika marker sydväst om Dannemora. Curre har skådat i Europa, Nordamerika och Asien. En rejäl rundtur med egen bil i norra Egypten och en del fåglar fotograferade där kan knappast räknas i sammanhanget. En annan långtur har spenderats i Turkiet och en tredje i Israel. Under två månaders tid i Israel besökte Curre alla då kända fågellokaler i landet. Curre har varit redaktör för Fåglar i Uppland under sex år. Hans smeknamn är ”Curre Skåning”.

Curt Johnsson, Dannemora
Tel +46 70 543 37 43
curt.johnsson@avifauna.se

Curre är i korthet en skåning som via Västkusten hamnat i Uppland. Intresserad av fältbestämning av främst fåglar, däggdjur, groddjur och kräldjur, men även fjärilar och växter. Han har lett resor till Spetsbergen, Spanien, Lesbos, Israel, Förenade arabemiraten och Tibetanska höglandet/Himalaya.

Född och uppväxt på landet i snapphanebygden norr om Hässleholm. Låg som liten på rygg i gräset och tittade på svalorna och fick från fuktängarna vid ån tidigt lära sig att uppskatta storspovens drill. Efter en kortare period som jordbruksutbytestudent i Alberta, Kanada, och därefter M-lärarexamen i Kristianstad flyttade Curre till Göteborg där han gick biologprogrammet med zoologisk ekologisk inriktning. Detta ledde till amatörforskning på rödstjärt inom LUVRE i Ammarnäs, Lappland i 17 år. Efter sju år i Göteborg och Hindås, flyttade han till Ultuna i Uppsala och har därefter rotat sig i norra Uppland i fågelrika marker sydväst om Dannemora.

Curre har skådat i Europa, Nordamerika och Asien. En rejäl rundtur med egen bil i norra Egypten och en del fåglar fotograferade där kan knappast räknas i sammanhanget. En annan långtur har spenderats i Turkiet och en tredje i Israel. Under två månaders tid i Israel besökte Curre alla då kända fågellokaler i landet. Curre har varit redaktör för Fåglar i Uppland under sex år. Hans smeknamn är ”Curre Skåning”.