Christina Folkesson

Christina Folkesson, Stenåsa
Tel +46 485 444 40
admin@avifauna.se

Christina arbetar med AviFaunas bokningar och administration sedan 1990-talet.

Christina Folkesson, Stenåsa
Tel +46 485 444 40
admin@avifauna.se


Christina arbetar med AviFaunas bokningar och administration sedan 1990-talet.