Göran Pettersson

Göran Pettersson, Lund
Tel +46 72 993 55 77
Kontakta Göran

Göran började sin skådarbana i unga år i de västmanländska mälarvikarna, blott ett stenkast från Bergslagens skogar. Närheten till Kvismaren banade väg för ett långvarigt ringmärkarintresse med bl a långa sejourer på Ottenby fågelstation. Den Palearktiska och Orientaliska fågelfaunan har alltid haft ett särskilt intresse hos Göran och många resor har gått till Medelhavsområdet, Indiska halvön och Sydostasien. Även Södra Afrika, Kina, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Chile och USA har stått på programmet. Bor i södra Skåne sedan början av 1990-talet och arbetar sedan 2016 som Operations Manager för AviFauna Naturresor med många resor i programmet.

Göran Pettersson, Lund
Tel +46 72 993 55 77
gp@avifauna.se


Göran började sin skådarbana i unga år i de västmanländska mälarvikarna, blott ett stenkast från Bergslagens skogar. Närheten till Kvismaren banade väg för ett långvarigt ringmärkarintresse med bl a långa sejourer på Ottenby fågelstation. Den Palearktiska och Orientaliska fågelfaunan har alltid haft ett särskilt intresse hos Göran och många resor har gått till Medelhavsområdet, Indiska halvön och Sydostasien. Även Södra Afrika, Kina, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Chile och USA har stått på programmet. Bor i södra Skåne sedan början av 1990-talet och arbetar sedan 2016 som Operations Manager för AviFauna Naturresor med många resor i programmet.