Magnus Hellström

Magnus Hellström, Färjestaden
Tel +703 42 81 18
mh@avifaunanaturresor.se

Född 1974. Bosatt på Öland men har sina rötter i Mälardalen. Agronom och biolog och arbetar som chef på Ottenby fågelstation, Öland. Har många och långa fågelstationsvistelser bakom sig vilket resulterat i stort intresse för såväl art-, köns- och åldersbestämning som taxonomi. F.d. ledamot och ordförande i SOF:s raritetskommitté 2002-2012. Initiativtagare och programledare i den populära fågelpodden "Pjodden". Har arbetat med många ringmärkningsprojekt och inventeringar (från flodsångare och strömstarar till balkanhökar) både i Sverige och utomlands. Främst intresserad av den holarktiska fågelfaunan och reser helst i tempererade områden.

Magnus Hellström, Färjestaden
Tel +703 42 81 18
mh@avifaunanaturresor.se

 

Född 1974. Bosatt i Kalmar men har sina rötter i Mälardalen. Agronom och biolog och arbetar som chef på Ottenby fågelstation, Öland. Har många och långa fågelstationsvistelser bakom sig vilket resulterat i stort intresse för såväl art-, köns- och åldersbestämning som taxonomi. Ledamot och ordförande i SOF:s raritetskommitté 2002-2012. Har arbetat med många ringmärkningsprojekt och inventeringar (jobbat med många små projekt, från flodsångare och strömstarar till balkanhökar) både i Sverige och utomlands. Främst intresserad av den holarktiska faunan och reser helst i tempererade områden.