Rovfåglar och gäss i Skåne

FÅGELRESA LUGNT TEMPO

Rovfåglar och gäss i Skåne
5–8 november 2020
Pris: 9 900 kr
Deltagare: 8–12

Erik Hirschfeld

Dagsprogram

5 nov. Resan startar på Malmö C. Alla nätter i Skanör.

6–7 nov. Tidig start för heldag (d v s tills det blir mörkt vid 16) för skådning. Vi avgör vilka platser vi besöker beroende på väder och fågeltillgång. Det kan vara Vombs ängar, Ilstorp, Ellestadsjön, sydkusten kring Bingsmarken eller Smygehuk och Hammars backar. Vårt fokus är på att se alla Sveriges regelbundna gåsarter och både kungs- och havsörn, men vi kommer också studera andra rovfåglar som blå kärrhök och fjällvråk. Kanske dyker någon större skrikörn också upp om vi har tur.  I småfågelväg beror det lite på vilka arter som är i rörelse detta år, men vi hoppas på större korsnäbbar och tofsmes i tallskogarna och självklart besöker vi övervintringsplatsen för kornsparv, en annan Skåne-specialitet..

8 nov. Resan avslutas efter lunch på Malmö C.

Priser och boka din resa

Bokning
Den gamla havsörnen patrullerar av sitt revir i jakt på något ätbart. Foto: Anders Blomdahl

I Skåne är fågelsäsongen lite längre tack var det milda klimatet och de goda förutsättningarna för att hitta mat för fåglarna. November präglas av stora gåsflockar, mängder med rovfåglar och en hel del småfåglar som är kvar. Korsnäbbar, sidensvansar och finkar kan fortfarande befinna sig på flyttning, och arter som övervintrar som fjällvråk har tagit upp vinterrevir. Det är svårt att veta i förväg vilka arter som sätter sin prägel på Skånehösten detta år, men det lär vi snart få utröna. Vi kommer också bestämma vilka platser vi besöker på resan beroende på fågeltillgång och väder, på kartan nedan har jag markerat de områden som är tänkbara.

Erik Hirschfeld, boende i Skåne sedan slutet av 1970-talet, har tillbringat många timmar ute fält för att studera rovfåglar och gäss i det skånska höstlandskapet. AviFaunas resor till Skåne är mycket populära och det här blir AviFaunas femtonde resa dit och den första senhöstresan med rovfåglar och gäss i fokus.

Föregående
Nästa