Upplev dina drömarter i Altajbergen, en smältdegel för många exklusiva arter

Fågelresa i medeltempo

Sibirien
18-30 juni 2021
Pris: 36 900 kr
Deltagare: max 12

Reseledare David Erterius

Dag 1. Resan startar på Barnauls flygplats. Natt i Barnaul.

Dag 2. Transport mot Altaj och Seminsk (7 h). Skådning längs vägen. Natt i Seminsk.

Dag 3. Seminsk. Natt i Seminsk.

Dag 4. Morgon vid Seminsk. Transport mot Ulaganplatån. Natt i Aktash.

Dag 5. Ulaganplatån. Natt i Aktash.

Dag 6. Morgon på Ulaganplatån. Transport till yurtcampen vid Tudtuyaryk.

Dag 78. Heldagar på och kring Chuyastäppen.

Dag 9. Morgonskådning i omgivningarna därefter transport tillbaka till Seminsk.

Dag 10. Morgonskådning runt Seminsk. Därefter transport till Ozero Teletskoye (6 h).

Dag 11. Ozero Teletskoye. Natt i Ozero Teletskoye.

Dag 12. Morgonskådning runt Ozero Teletskoye. Därefter transport till Barnaul (6 h). Natt i Barnaul.

Dag 13. Resan avslutas på Barnauls flygplats.

Vänta inte för länge med att boka din resa

Bokning

5 goda anledningar till att följa med

  1. Uppleva Altajbergens skönhet
  2. Chans att se många drömarter
  3. Resa med en av Sveriges skickligaste fältornitologer
  4. Att få bo i jurta
  5. Att vara en av få västerlänningar som skådat i regionen
 
Ulaganplatån. Foto: Magnus Hellström

Höjdpunkter på resan

Fåglar. Järpe, altajsnöhöna, rostand, sibirisk knölsvärta, orientseglare, tajgagök, klippduva, stenduva, större turturduva, kornknarr, jungfrutrana, svarthalsad dopping, ökenpipare, bergbeckasin, sibirisk beckasin, tajgabeckasin, vegatrut, vitvingad tärna, svart stork, lammgam, tofsbivråk, snögam, större skrikörn, stäppörn, kejsarörn, kungsörn, stäpphök, brun glada, mongolvråk, dvärguv, slaguggla, tretåig hackspett, vitryggig hackspett, gråspett, rödfalk, tatarfalk, pilgrimsfalk, brun törnskata, isabellatörnskata, sommargylling, lavskrika, alpkråka, alpkaja, klippkaja, lappmes, azurmes, vitkronad pungmes, berglärka, blek backsvala, klippsvala, bergtajgasångare, tajgasångare, videsångare, stensångare, brunsångare, lundsångare, busksångare, stäppsångare, starrsångare, träsksångare, höksångare, rosenstare, guldtrast, svarthalsad trast, rödhalsad trast, sibirisk flugsnappare, blånäktergal, drillnäktergal, rubinnäktergal, tajgablåstjärt, tajgaflugsnappare, altajrödstjärt, bergrödstjärt, stentrast, vitgumpad buskskvätta, isabellastenskvätta, nunnestenskvätta, snöfink, mongolsnöfink, altajjärnsparv, brun järnsparv, svartstrupig järnsparv, citronärla, större piplärka, mongolpiplärka, sibirisk piplärka, vattenpiplärka, tallbit, mongolfink, brun alpfink, sibirisk alpfink, större rosenfink, långstjärtad rosenfink, sibirisk rosenfink, tallsparv, mongolsparv, ängssparv, bergortolan, ortolansparv, gyllensparv samt gråhuvad sparv och dvärgsävsparv.

 

Några platser vi besöker. Seminsk, Ulaganplatån samt stäppen vid Chuya och Ozero Teletskoye.

Altaj är en sann smältdegel. Här möts faunor från flera olika håll och tillsammans med det betagande vackra landskapet skapar fågellivet en magisk helhetsupplevelse som går utöver det mesta! Området är svårtillgängligt vilket innebär att utdragna transporter och primitiva boendeformer är ett måste, men lita på att det är mödan värt! Förutom god chans på exklusiva rter som t ex sibirisk knölsvärta, bergbeckasin, tajgagök, stensångare och guldtrast bjuds vi också på spännande rasövergångar av flera taxonomiska komplex. Allt på häckplats.

Uppe vid Kurajbergen glesnar och magrar tajgan och under våra dagar i området tittar och lyssnar vi efter bl.a. sibirisk beckasin, svartstrupig järnsparv, altajrödstjärt, rödhalsad trast och blåstjärt. Det här är ett av få kända kärnområden för den enigmatiska bergbeckasinen och vi kommer under kvällarna att göra vad vi kan för att hitta spelflygande fåglar.

Fågellivet i bergen kring Altajs högstäpper är spännande och här finns överraskningar att söka. Under ett par dagar gör vi vandringar upp på högre altituder för att bl a titta efter altajsnöhöna, altajjärnsparv, större rosenfink, bergrödstjärt, stensångare och asiatisk alpfink. På lägre altitud hittar vi Chujastäppen – Altajs största högstäpp. I det ödsligt trädlösa landskapet hittar vi ökenpipare, mongolsnöfink, jungfrutranor och mongolvråkar. I buskområdena längs stäppens kanter trivs stäppsångare, azurmes och långstjärtad rosenfink. Här hittar vi också gott om isabellatörnskator av nominatrasen och just Chujastäppen och det nordvästliga hörnet av Mongoliet är det enda kända området i världen där det produceras hybrider mellan dessa och vanlig törnskata.

Föregående
Nästa