Staffan Müller

Staffan Müller, Leksand
Tel +46 (0) 70-322 23 45
Kotnakta Staffan

Aktiv som naturvårdsombud/kommunekolog/naturvårdsförvaltare i Leksands kommun sedan 1978. Pensionär sedan 2018. F.n. hjälper jag till med att restaurera våtmarker runt om i landet. Det har blivit ett par hundra projekteringar under 40 år. Från Karlskrona till Umeå. Vid sidan om passar jag på att guida fågelintresserade från hela världen i mina hemmamarker, Siljansbygden. Speciellt hackspettar, ugglor och hönsfåglar brukar dra i maj månad. Försöker hysa in mina gäster på Insjöns hotell som ligger bra till för utflykter.