Personuppgifter

AviFauna följer förstås GDPR fullt ut. Detta innebär att vi inte sparar uppgifter som kontouppgifter, anmälningsblanketter, eller passkopior och därför måste fråga dig om dessa inför varje resa. 

 

Om du vill att vi skall spara dessa uppgifter, som givetvis sker på ett säkert sätt, måste du posta oss ett underskrivet brev och uttryckligen specificera vilka uppgifter vi får lagra och hur länge (”tills vidare” är helt acceptabelt att skriva). Vi kan bara ta emot en sådan önskan på post. Det går alltså inte att messa på Facebook, eposta eller skriva i anmälningsblanketten. Du blir då också skyldig att säkerställa att dina uppgifter är aktuella och inte utgångna. 

 

Posta i så fall ditt medgivande till Avifauna Naturresor, Torsgatan 4, 302 94 Halmstad.