Om AviFauna

AviFauna Naturresor startade (under namnet SOF-RES) sin verksamhet med en enveckas resa till Mallorca i september 1985. Sedan dess har vi under de gångna åren genomfört närmare sjuhundra resor till drygt sjuttio länder. Den oftast besökta världsdelen är vår egen – Europa – men vi har rest till alla världens kontinenter, inklusive Antarktis. Vi har det absolut bredaste utbudet av naturresor i norra Europa.

 

AviFauna drivs som ett aktiebolag ägt av Birdlife Sverige. Det innebär att det överskott som AviFauna genererar går till BirdLife Sverige och dess viktiga arbete med fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning.  Vi är unika i det avseendet. Vårt kansli är samlokaliserat med resten av föreningens verksamhet i Stenåsa på Öland. Härifrån sköts den mesta kontakten med våra kunder. Våra reseledare bor runt om i landet och har med något undantag andra arbeten vid sidan av AviFauna. 

 

AviFauna har alltid haft sin inriktning på kvalitetsresor. Bland våra reseledare har genom åren hela tiden funnits många av de mest kunniga, kända, pedagogiska och utlandserfarna svenska ornitologerna. Vi är också medlemmar i Resebyråföreningen och vi har en ansvarsförsäkring som vilken professionell resebyrå som helst vilket skiljer oss från våra konkurrenter. Våra reseledare är också utbildade i första hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Det skall kännas tryggt att boka sin resa med AviFauna Naturresor. Vi tycker också det är viktigt att gynna ekologiskt inriktade boenden och arrangörer när vi är ute och reser, och väljer helst sådana alternativ där de finns. 

Många av våra resenärer är medlemmar i Birdlife Sverige, men vi har också många deltagare som inte är medlemmar och vi ordnar resor för alla typer av naturintresserade. Se våra resegraderingar för vilken resa som passar just ditt intresse.  Våra resenärer kommer från hela landet och också från våra grannländer. 

 

I över tjugo år har  vi använt oss av det s k ”stork-begreppet”, vilket innebär att en resa graderas som ”En stork”, ”Två storkar” eller ”Tre storkar” med hänsyn till resans tempo, svårighetsgrad och inriktning. Storkindelningen gör det lättare för resenären att välja en resa för just sin egen smak – alltifrån en njutresa i lugnt tempo och utan krav på förkunskaper till en hårdskådarresa med många kryss och mycket manglande i fält. 1997 införde vi dessutom begreppet ”Natur- och kulturresa”, d v s en resa med förstärkta inslag utanför fåglarnas sfär – och ett upplägg som även kan passa den mindre fågelintresserade partnern. Sedan några år tillbaka har vi även temaresor under rubrikerna ”AviFauna med Guldkant”, ”Tjej-resor” samt ”Botanikresor”. Och från 2019 inför vi fågelkurser, främst på helger i Sverige, där du som är ny till fågelskådning kan lära dig mer.

 

Fågelskådning och fågelskydd går hand i hand tycker vi. Därför tar vi ut en ”fågelskyddsavgift” av varje resenär, motsvarande 200 kronor per vecka. Tack vare detta bidrag har AviFauna under årens lopp kunnat skänka hundratusentals kronor till olika fågelskyddsprojekt runt om i världen. 

Om du vill hålla dig informerad om vår verksamhet, prenumerera gärna på vårt månatliga nyhetsbrev här

 

Välkommen till AviFauna!