Om AviFauna

Det började i april 1984. Magnus Ullman och Erik Hirschfeld var på resa på Mallorca och skådade den art som då hette sardinsk sångare (numera heter den balearisk sångare), eleonorafalkar och rödnäbbade trutar som inte alls stod och rotade bland papperskorgarna på strandpromenaden i Alcudia på den tiden utan fick letas upp med tubkikare på klippor som vågorna slog mot skoningslöst. Kring klipporna kunde man också se mindre lira av medelhavsrasen, numera den egna arten balearisk lira.

Erik och Magnus var ivriga läsare av utländska tidskrifter som British Birds och hade båda noterat att det i England fanns resebyråer som bara sålde resor till fågelskådare runt om i världen till de mest salivframkallande resmålen. Speciellt Magnus var redan berest och de blev snabbt överens om att de måste starta något liknande i Sverige. Här hade mest funnits av föreningar eller privatpersoner arrangerade resor, inte minst i Skånes Ornitologiska Förening där båda varit aktiva, samt breda naturresebyråer som inte alltid tog hand om fågelskådarna. Sagt och gjort! Vapendragaren när det gällde resor till intressanta ställen, Nils Kjellén fick ta del av idén, och så satte de sig ner alla tre och drog upp planerna.

En tanke från början var att fåglarna skulle få ta del av intäkterna från resebyrån, till skillnad från i Storbritannien där resebyråerna var drivna av privata, ekonomiska (och förstås ornitologiska) intressen. Därför kontaktades Sveriges Ornitologiska Förening (numera BirdLife Sverige) för att efterhöra om de, mot att de fick ta hela vinsten, kunde tänka sig att husera resebyrån som då också skulle få heta SOF-Res. Dåvarande intendenten, Gustaf Aulén, nappade snabbt, en motion formulerades till föreningens årsmöte 1985 och den resoluta kanslisten Märta Rosander fick ytterligare en arbetsuppgift: att ta emot anmälningar till resor. Själva resorna producerades av Magnus, Erik och Nils med hjälp av moderna hjälpmedel som telefon, telex och så småningom fax.

Premiärresan gick till platsen där tankarna föddes, Mallorca, i september 1985. Året efter annonserades resor till Sovjetunionen (numera Ryssland, Kazakhstan och Kirgisistan), Irland, Scilly-öarna i England, Israel och Indien och Nepal. Därmed var SOF-Res igång. Reseutbudet utökades och namnet byttes till AviFauna, för att så småningom bli AviFauna Naturresor. Och på 35 år besöktes 73 länder och sågs 8084 fågelarter och 966 däggdjursarter på resorna (aktuella siffror för juni 2020). Omsättningen ökade som mest till 13 miljoner kronor på ett år, och under 31 av 34 år levererades ofta ansenliga vinster in till BirdLife Sverige och fåglarna. Nils arbetade i AviFauna till 2010 Magnus lämnade  2019 och Erik var med lite till och från men kom tillbaka som VD 2016.

Sedan kom Corona på vårvintern 2020 och helt plötsligt tog resandet tillfälligt slut. För BirdLife var det inte aktuellt att äga en verksamhet som behövde ett stort kapitaltillskott, så AviFauna Naturresor såldes i maj 2020 till tre intresserade, nya, ägare som såg en spännande utmaning i att starta upp AviFauna på nytt när reserestriktionerna släppte och göra den till Nordens absolut bästa  fågelskådningsresebyrå.  In trädde Anders Laurin, Nils Andersson och Erik Hirschfeld, med den senare kvar som VD.

Grundtankarna som fanns 1984 lever kvar och det är vi mycket stolta över: AviFauna Naturresor fortsätter leverera omsorgsfullt  genomförda resor där du som resenär står i fokus. Allt (helpension, transporter och – som enda fågelskådningsresebyrå – dricks) i landarrangemanget ingår så när du betalat din resa har du inga fler utgifter på den gemensamma delen av resan. Vi är mycket måna om din trygghet som kund hos oss. Därför har vi garanti för våra resor hos Kammarkollegiet, våra reseledare på utlandsresor är utbildade i Hjärt- och Lungräddning, vi är försäkrade som en resebyrå och vi har vederbörliga tillstånd till guidningar i de nationalparker och naturreservat vi tar dig till.    Och du kan välja själv om AviFauna skall boka anslutningsbiljett eller om du vill ordna egen med färdmedel och tider som passar dig. Och det bästa av allt: fåglarna är fortfarande i centrum för resan, både för dina upplevelser och i vårt fortsatta samarbete med BirdLife Sverige som mottagare av  fågelskyddspengar.

Varmt välkommen in i gemenskapen hos AviFauna Naturresor!