AviFauna Naturresor och miljön

På våra resor måste man ofta flyga för att få uppleva exotiska miljöer och sällsynta arter. Vi är fullt medvetna om effekterna av flygens utsläpp och är förstås också bekymrade om klimatet och miljön. Samtidigt är ekoturism till fjärran länder en förutsättning för att bevara biologisk mångfald och öka artskydd i länder som saknar eller har ofullständig lagstiftning kring naturskydd. I många fall är det dessutom ekonomiskt lönsamt för lokalbefolkning, både kort- och långsiktigt, att arbeta som fågelguider, driva lodger och tillhandahålla annan service till långväga ekoturister än att odla grödor som exporteras i flera led och som påverkar den ursprungliga miljön, floran och faunan.  I många länder saknas idag inhemsk ekoturism som kan ge samma intäkter som vi från mer väl beställda länder kan ge.

AviFauna Naturresor deltar idag inte i något formellt klimatkompensationsprogram.  Från och med 2020 kommer vi emellertid delta i ett etablerat program och redovisa utsläppen per resa. Mer information om det kommer i våra nyhetsbrev och på hemsidan under hösten 2019.

Fram till 2015 köpte vi utsläppsrättigheter, vilket var inbakat i resans pris. Sedan dess kompenserar vi på vårt eget vis. Dels genom att en summa/dag tas ut per resenär till vår fågelskyddsfond, dels genom att vårt överskott går tillbaka till BirdLife Sverige där den gör nytta för fågelskyddet i stort. Fördelen med att kompensera på detta sätt är att vi både slipper använda mellanhänder (som ofta tar en bit av kakan) och att det vi kompenserar ligger  är väldigt tydligt identifierat. Vi riskerar inte heller stödja t ex trädplanteringsprojekt som planterar in exotiska trädsorter eller tar ut höga overheadkostnader. Framför allt ligger våra stödprojekt väldigt nära vår egen verksamhet och expertis och vi sponsrar ofta småskaliga men viktiga fågelskyddsprojekt som vi väljer ut själva varje år. Vi ser till att inkomna pengar betalas ut kontinuerligt under året. Mer om vart pengarna går kan läsas regelbundet i vår katalog och i våra nyhetsbrev.

 

Vad vi gör för att minimera miljöpåverkan och arbeta hållbart

 Vi håller på och undersöker möjligheterna för resmål dit man kan ta sig med andra färdmedel än flyg och använda alternativa färdmedel på plats. Vi hoppas kunna presentera några sådana 2020. Vi har också ett årligt utbud av resor i Norden som man kan ta alternativa färdmedel till.

 

Vi ställer krav på de lokala operatörer vi arbetar med att de skall leva upp till ekoturismprinciper. Vi ställer också krav på att man betalar skatter och arbetsgivaravgifter, har tillstånd för sin verksamhet och i de naturreservat/nationalparker man verkar i och att man inte använder vilda djur eller barnarbetare i sin verksamhet.

 

Vi prioriterar boenden som drivs ekologiskt och serverar närproducerat även om de är dyrare.

 

Vi har en egen fågelskyddsfond dit en summa per deltagare och dag går som är vårt sätt att klimatkompensera. Vi delar ut ett sexsiffrigt belopp varje år till noggrant utvalda projekt.

 

Vårt överskott går in i BirdLife Sverige, där det hjälper ge föreningen förutsättningar för att skapa en bättre värld för både människor och fåglar.

 

Vi är självklart medlemmar av  Naturturismföretagen.

 

Skydd för vilda djur inom turism

I samarbete med World Animal Protection har AviFauna tagit ställning mot användning av vilda djur i underhållningsbranschen. Detta är tyvärr ett vanligt förekommande fenomen inom turismen och vi som reseföretag vill vara med och verka för bättre djurvälfärd.

Som ansvarstagande reseföretag med starkt engagemang inom hållbarhet bryr vi oss inte bara om människors välfärd utan även djurens.

Varje år över hela världen hålls hundratusentals djur i fångenskap och utsätts för misshandel, både psykiskt och fysiskt, för att underhålla turister. Vare sig djuren tas från det vilda eller föds upp är deras välfärd begränsad. För flera arter finns även risk för utrotning genom utbredd tjuvjakt.

Sorgligt nog är många turister som älskar djur inte medvetna om djurplågeriet bakom kulisserna och bidrar omedvetet till att djur lider när de betalar för underhållning som elefantridning och elefantshower, fotograferar sig med lejon och tigrar eller simmar med delfiner.

Därför har vi förbundit oss att skydda vilda djur genom att avstå från att sälja, erbjuda och marknadsföra aktiviteter där vilda djur far illa. Vi vill stoppa djurplågeriet för vilda djur och i stället erbjuda ansvarsfulla och djurvänliga alternativ till våra kunder.

Läs mer om World Animal Protections arbete för djuren och om djurvänlig turism här.

 

En harpyja i Panama. En av många fåglar som skyddas tack vare ekoturister. Foto: Erik Hirschfeld