Anmälningsblankett

Anmälningsblankett
Detta är on-line anmälningsblanketten som skall fyllas i vid anmälan.
 • Fyll i ditt hela namn exakt som det står på passet här
  AviFauna tar en administrativ kostnad om 400 kr för varje flygbiljettsbokning.
  Fylls bara i om du avser flyga. Fylls i även om du ordnar din egen flygbiljett
 • Om du reser ensam och inte valde enkelrum när du bokade: har du några önskemål om vem du delar rum med? Har du valt enkelrumstillägg i din bokning, hoppa över denna fråga.
 • Telefonnummer och epost samt postadress måste anges.
 • Dra filer hit eller
  Accepterade filtyper: jpg, pdf, png, .
  Ladda upp en kopia på uppslaget med ditt passfoto och passnummer här för resor utanför Sverige. Glöm inte att kontrollera att passets giltighetstid efter resan uppfyller kraven för det land du skall åka till.
  Nyhetsbrevet kommer cirka en gång i månaden och kan avbeställas. Ibland ges speciella erbjudanden enbart i denna kanal. Vill du ha fler erbjudanden går du med i vår kundklubb efter genomförd resa.
  I kundklubben finns fyra kategorier beroende på hur många resor man genomförts. Kryssar du i här kommer du automatiskt med i den efter genomförd resa.