Reserapporter

Till varje resa AviFauna genomför publiceras också en reserapport. Reserapporten innehåller en översiktlig ruttbeskrivning, en dagboksdel samt en komplett artlista över vilka fågelarter som observerats under resan. Ofta kompletteras reserapporten med en en däggdjurslista och ibland även noteringar om fjärilar och växter.