VILLKOR

Om det förekommer diskrepenser mellan tryckt eller annat material om en resas pris eller karaktär är det de uppgifter som står på www.avifauna.se som gäller.

Vi tillämpar Allmänna villkor för paketresor enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation (SRF). Villkoren kan läsas på SRFs hemsida. Vi följer också Paketreselagen och Resegarantilagen. Vid tvister som inte kan lösas med kund följer vi Allmänna Reklamationsnämndens utslag. Nedanstående villkor är att betrakta som en sammanfattning av de allmänna villkoren samt de särskilda villkor som tillämpas av AviFauna Naturresor.

Anmälning. Anmälan sker genom att anmälningsavgiften betalas in till AviFauna. Först när AviFauna mottagit din anmälningsavgift får du en bekräftelse och har reserverat din plats. Ibland kan man preliminäranmäla sig till resor innan de är prissatta. Den typen av anmälan är inte bindande och den garanterar bara den turordning du blir erbjuden plats på resan när priset satts. Om du då inte betalar anmälningsavgiften inom stipulerad tid förlorar du din turordning.

Resans pris. Priserna i katalogen är cirkapriser. Korrekt pris ser du när du bokar resan via hemsidan. Detta beror på att kostnaderna inte alltid är fixerade när katalogen trycks. AviFauna förbehåller sig rätten att höja en resas pris på hemsidan med maximalt 8 %. Skulle priset behöva höjas med mer tar vi kontakt med deltagarna och är då beredda att betala tillbaka anmälningsavgiften och eventuellt andra inbetalda medel för den som inte vill följa med.

Datum. Angivna datum på resorna är cirkadatum. Det exakta datumet kan avvika från angivet datum med cirka 1–3 dagar och eventuella ändringar meddelas före flygbiljetter bokas.

Anslutning. Det åligger resenären att planera sina anslutningsmöjligheter till resan vid egen bokning av flygbiljett. Om AviFauna bokar flygbiljett för anslutning åligger det resenären att se till att tillräckligt goda tidsmarginaler finns för att komma till avreseorten.

Flygbiljetter. Då AviFauna får i uppdrag av kunden att inhandla flygbiljett sker detta långt före slutbetalning av resan. Flygbiljettskostnaden betalas inte tillbaka vid avbokning av resan.

Reseledare. Vi anger alltid vem som är reseledare på vara resor. Ibland kan vi dock behöva byta reseledare. Byte av reseledare på en resa är inget giltigt skäl för deltagare att avboka resan och få tillbaka inbetalda medel.

Slutbetalning skall vara AviFauna tillhanda senast 60 dagar före resans start utom för specialresor där särskilda villkor tydligt framgår.

Avbeställning. Du har rätt att avbeställa resan enligt följande:
om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften. Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar för avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris. Om avbeställningen sker därefter mot erläggande av en kostnad motsvarande 100 % av resans pris. Särskilda avbeställningsregler kan gälla för enskilda resor. Detta anges i så fall i anslutning till programtexten. Avbeställning av flygbiljetter. Om du bett AviFauna köpa flygbiljetter och vill boka av dem gäller inte 60-dagarsregeln för avbokning, utan de faktureras dig till deras fulla pris.

Avbeställningsskydd. AviFauna tillhandahåller inte avbeställningsskydd utan du rekommenderas köpa detta separat eller kontrollera om det ingår i din reseförsäkring.

Reseförsäkring. Resenär är skyldig att ha fullgod reseförsäkring som också täcker eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada. Bevis på försäkring skall kunna uppvisas på anmodan.

Ombokning. Sex månader före avresa kan du boka om en resa utan att den betraktas som avbeställning. AviFauna tar då en expeditionsavgift på 500 kr/ombokning. Från 6 månader före avresa betraktas en ombokning som avbeställning.

Pass, visum, vaccination. Efter anmälan erhålls närmare information om resan med uppgifter om pass- och visumbestämmelser. AviFauna hjälper i vissa fall till med visumformaliteter, men resenär ansvarar själv för innehav av giltigt pass och visum. Du får själv stå för kostnader som uppstår p g a brister beträffande pass eller visum. Det är resenärens ansvar att vara vaccinerad inför resan. AviFauna tillhandahålla inga medicinska råd, utan resenären skall vända sig till sjukvården för dessa.

Inställd resa. Vi strävar efter att inte ställa in resor, men i något fall kan det ske och om det görs på vårt initiativ eller UD:s rekommendation återfår du givetvis alla inbetalda medel. Ibland kan ett sent besked tas, men vi kontaktar dig cirka sex månader före resa oavsett för att stämma av läget med resan.

Reklamation. Om något fel uppstår under resan skall det påtalas för reseledaren snarast för att reklamationen skall vara giltig. Om problemet inte lösts på plats skall en skriftlig reklamation komma till AviFauna senast en manad efter resans avslutande. Om vi inte kan lösa en reklamation följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.