VILLKOR

Vi tillämpar i huvudsak Allmänna villkor för paketresor enligt överenskommelse mellan Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation.Villkoren skickas på begäran eller kan läsas på vår hemsida. Nedanstående villkor är att betrakta som en sammanfattning av de allmänna villkoren samt de särskilda villkor som tillämpas av AviFauna.

Anmälning. Anmälan sker genom att anmälningsavgiften betalas in till AviFauna. När AviFauna mottagit din anmälningsavgift kommer en bekräftelse per e-post eller post.

Priser. Priserna är cirkapriser. Det beror på att planeringen sker så långt i förväg att kostnaderna inte är fixerade när en resa organiseras. AviFauna förbehåller sig rätten att höja grundpriset på en resa med maximalt 8 %, dock lägst 100 kr. Skulle grundpriset höjas med mer tar vi kontakt med deltagarna och är beredda att betala tillbaka anmälningsavgiften och eventuellt andra inbetalda medel för den som då inte vill följa med.

Datum. Angivna datum på resorna är cirkadatum. Det exakta datumet kan avvika från angivet datum med cirka 1–3 dagar och ändringar meddelas senast sex månader innan avresa.

Anslutning. Det åligger resenär att i god tid underrätta sig om anslutningsmöjligheter. I vissa fall kan det vara nödvändigt att påbörja anslutningen dagen före resans start.

Flygbiljetter. Då AviFauna får i uppdrag att inhandla flygbiljett faktureras kunden den köpta flygbiljetten vid slutbetalning av resan. Ingen återbetalning av flygbiljett sker vid avbokning av resa.

Reseledare. Vi anger alltid vem som leder AviFaunas resor. Mycket sällan kan vi dock behöva byta reseledare. Byte av reseledare på en resa är inget giltigt skäl för deltagare att avboka resan och få tillbaka inbetalda medel.

Slutbetalning skall vara AviFauna tillhanda senast 61 dagar före resans start utom för specialresor där särskilda villkor tydligt framgår.

Avbeställning. Resenär har rätt att avbeställa resan enligt följande. Om avbeställning sker tidigare än 60 dagar före avresan mot erläggande av en kostnad motsvarande anmälningsavgiften. Om avbeställningen sker därefter men tidigare än 30 dagar före avresan, mot erläggande av en kostnad motsvarande 50 % av resans pris. Om avbeställningen sker därefter mot erläggande av en kostnad motsvarande 100 % av resans pris. Om AviFauna köpt flygbiljett erhålls ingen återbetalning av denna vid avbokning såvida inte kunden uttryckligen bett AviFauna köpa en avbokningsbar biljett. Om flygbiljetten inte fakturerats före avbokningen kommer den avbokande kunde få denna kostnad fakturerad.  Särskilda avbeställningsregler kan gälla för enskilda resor. Detta anges i så fall i anslutning till programtexten.

Avbeställningsskydd. AviFauna tillhandahåller inte något avbeställningsskydd. Resenären rekommenderas starkt att antingen komplettera hemförsäkringens resedel med ett tillägg eller en separat reseförsäkring.

Reseförsäkring. Resenär är skyldig att ha fullgod reseförsäkring som också täcker eventuell hemtransport vid sjukdom eller skada. Bevis på försäkring skall kunna uppvisas på anmodan.

Ombokning. Vid ombokning till annan resa med AviFauna uttages en expeditionsavgift om 500 kr. Sker ombokningen inom 6 månader före avresa betraktas den istället som avbeställning (se regler ovan). Om AviFauna köpt flygbiljett åt kunden tillkommer ytterligare kostnader för ombokning av denna.

Inställd resa. Är antalet fullbetalande deltagare lägre än det som angivits för respektive resa kan den komma att ställas in. Detta meddelas så tidigt som möjligt, dock senast sex månader före avresedatum, om inte annan information getts. Om AviFauna av denna eller någon annan anledning inte kan genomföra resan återbetalas samtliga inbetalda medel.

Reklamation skall göras skriftligen och vara AviFauna tillhanda inom en månad efter resans avslutande. Om något fel uppstår under resan skalldet påtalas för reseledaren snarast.

Pass, visum. Efter anmälan erhålls närmare information om resan med uppgifter om pass- och visumbestämmelser. AviFauna hjälper i vissa fall till med visumformaliteter, men resenär ansvarar själv för innehav av giltigt pass och visum. Resenären får själv stå för kostnader som uppstår p g a brister beträffande pass eller visum, t ex hemtransport. På vissa resmål kan det förekomma att passet skall vara giltigt lång tid efter att landet lämnats. Det åligger resenären att tillse att passet uppfyller det kravet.

Vilda djur. På våra resor är det vilda djur vi ser. Det innebär att vi inte kan ge garantier om att en viss art ses på resan. Väder och andra omständigheter kan också påverka. Vi har dock rekognoscerat våra resmål i förväg och inhämtat noggrann information om naturen på dem.

 

Läs om Allmänna villkor, paketreselagen och resegarantilagen hos Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen