Erik Hirschfeld

Erik Hirschfeld, Malmö
Tel +46 703 97 09 94
Kontakta Erik

Erik var med ”AviFauna” redan 1985 då han, Magnus Ullman och Nils Kjellén startade det som då hette SOF-Res, och så småningom blev till AviFauna, i blygsam skala. Sedan 1 januari 2016 är Erik tillbaka som VD för AviFauna på en halvtidstjänst, sedan 2020 som en av tre delägare. Erik bor i Malmö och arbetar också med egen verksamhet som guide, författare och föreläsare. Han har förstås lett många resor genom åren, framför allt till Mellanöstern och Europa som är bland hans favoritområden. Antalet Omanresor närmar sig nu 25 stycken så det behöver kanske inte påpekas närmre i vilket land Eriks hjärta finns resmålsmässigt. I två omgångar har han också varit med i SOF:s raritetskommitté och han har publicerat flera artiklar om faunistik och fältbestämning av fåglar och har flera böcker bakom sig, både internationellt och i Sverige. Erik har internationella engagemang inom globalt fågelskydd genom BirdLife International.

Erik Hirschfeld, Malmö
Tel +46 703 97 09 94
ceo@avifauna.se

Erik var med ”AviFauna” redan 1985 då han, Magnus Ulman och Nils Kjellén startade det som då hette SOF-Res, och så småningom blev till AviFauna, i blygsam skala. Sedan 1 januari 2016 är Erik tillbaka som VD för AviFauna på en halvtidstjänst. Erik bor annars i Malmö när han inte är på AviFaunas kontor i Stenåsa på Öland. Den andra halvtiden jobbar han inom flygledning och med egen verksamhet som guide, författare och föreläsare. Han har förstås lett många resor genom åren, framför allt till Mellanöstern och Europa som är bland hans favoritområden. Antalet Omanresor närmar sig nu 20 stycken så det behöver kanske inte påpekas närmre i vilket land Eriks hjärta finns resmålsmässigt. I två omgångar har han också varit med i SOF:s raritetskommitté och han har publicerat flera artiklar om faunistik och fältbestämning av fåglar och har flera böcker bakom sig, både internationellt och i Sverige. Erik har internationella engagemang inom globalt fågelskydd genom BirdLife International och känner sig hedrad över att ha fått chansen att få leda en verksamhet som inte drivs av privata intressen utan där överskottet gagnar fåglarna.