Ulf Ottosson

Ulf Ottosson, Mellbystrand
Tel +46 70 227 90 73
Kontakta Ulf

Ekolog och frilansforskare med rötter i Laholm och Ottenby, med flyttfåglar som största intresse och har under de senaste 35 åren forskat såväl i tropikerna som under 5 expeditioner till Arktis. Efter drygt 20 år i Luxembourg är Ulf nu tillbaka i födelsestaden Laholm. Under 1-2 månader om året undervisar och forskar Ulf på A.P. Leventis Ornithological Research Institute i Jos, Nigeria. Intressefältet i Nigeria inkluderar forskning, förutom på fåglar, också lejon, elefanter, fjärilar, naturvård m.m. 2018 gjorde Ulf sin åttionde (!) resa till Nigeria och han har dessutom varit flera gånger i Ghana vilket givet honom en unik kännedom om den västafrikanska fågelfaunan. Ulf har också besökt alla övriga kontinenter ett flertal gånger (förutom Antarktis). Förutom fåglar är vin och god mat Ulfs stora passion.

Ulf Ottosson, Mellbystrand
Tel +46 70 227 90 73
ulf.ottosson@avifauna.se

Ekolog och frilansforskare med rötter i Laholm och Ottenby, med flyttfåglar som största intresse och har under de senaste 30 åren forskat såväl i tropikerna som under 5 expeditioner till Arktis. Sedan 1994 bor Ulf i Luxemburg. Ungefär en tredjedel av året undervisar och forskar Ulf på A.P. Leventis Ornithological Research Institute i Jos, Nigeria. Intressefältet i Nigeria inkluderar forskning med ett tiotal doktorander på, förutom fåglar, också lejon, elefanter, fjärilar, naturvård m.m. 2012 gjorde Ulf sin femtionde (!) resa till Nigeria och han har dessutom varit flera gånger i Ghana vilket givet honom en unik kännedom om den västafrikanska fågelfaunan. Ulf har också besökt alla övriga kontinenter ett flertal gånger (inkl. Antarktis). Förutom fåglar är vin och god mat Ulfs stora passion.